ZOEK UW VAKANTIE

Wat voor een vakantie zoekt u?
Waar wilt u naar toe in Brazilie?

Wanneer wilt u gaan?


Budget
Zoover Award 2013 & 2015
U bent hier : Startpagina | Onze Zekerheden

 Onze Zekerheden

ANVR 03292

GoBrazil.nl is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR), bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren (VRO) en bij Vereniging van ANVR Luchtvaartagenten en Zakenbureaus (VLZ). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De pakketreizen op deze site worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze site tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Voor losse tickets worden andere voorwaarden gehanteerd.
Voor meer informatie: http://www.anvr.nl/

ANVR nummer GoBrazil: 03292

Stichting Garantiefonds Reisgelden 3302

GoBrazil.nl is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma / op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

SGR nummer GoBrazil: 3302 Voor meer informatie: http://www.sgr.nl/

Calamiteitenfonds 

GoBrazil.nl is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma / op deze internetsite( vetgedrukte naar keuze ) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Voor meer informatie: http://www.calamiteitenfonds.nl/